Stiahnite si mesačný program tak, ako ho poznáte z plagátov: aktuálny program na marec.

Kontakty RSS Mapa stránok
Zverejňované informácie

Filmy

Predstavenia

kurz

latino

langerova

prievan

Verejná prezentácia plagátov a informácií tejto stránky podlieha autorským právam organizátora.

Zoznam kurzov

 

DOM KULTÚRY PÚCHOV
v šk. roku 2016/2017 pripravuje pre Vás tieto KURZY:
- angličtina pre úplných začiatočníkov
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- angličtina pre začiatočníkov I.
(z min.šk.roka-pokračovanie)
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- angličtina pre mierne pokročilých
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- angličtina pre pokročilých
(1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
- konverzačný kurz angličtiny
(1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)
- nemčina pre začiatočníkov
(1x v týždni 3 vyuč.hod., cena kurzu 140 €)
- nemčina pre mierne pokročilých
(1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
- nemčina pre pokročilých
(1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
- konverzačný kurz nemčiny
(1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)
- francúzština pre začiatočníkov
(1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 100 €)
- francúzština pre pokročilých
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- španielčina pre začiatočníkov
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- španielčina pre pokročilých
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- ruština pre začiatočníkov
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
- ruština pre mierne pokročilých
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
-taliančina pre začiatočníkov
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
-taliančina pre pokročilých
(1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a platný na vyučovanie v celom školskom roku 2016/2017
- podvojné účtovníctvo
(podľa dohody, spolu 90 vyuč.hod.,cena kurzu 1 hod./1,20 €)
- základy obsluhy počítača
(2x v týž. 4 vyuč. hod., spolu 40 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)
- spoločenský tanec pre mládež
(1x v týždni, 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena 55 €/1 osoba)
- spoločenský tanec pre manželské a partnerské dvojice
(1x v týždni 2 vyuč.hod., 10 lekcií, cena kurzu 55 €/1 osoba)
- kurz orientálneho brušného tanca pre začiatočníkov
(1x týždenne 1 hod., 1 hod./3,50 €, platba dvojmesačne)
- kurz orientálneho brušného tanca pre pokročilých
(1x týždenne 1 hod.,1 hod./3 €, platba dvojmesačne)
-SALSA ENERGY DANCE
(1x v týždni, 1hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
- kurz folklórneho tanca pre deti – prípravka pre DFS PÚCHOVČEK
(1x týždenne 2 vyuč. hodiny, kurzovné 1 polrok 20 €)
 z kapacitných dôvodov môžeme zobrať max.5 nových detí
- kurz moderného tanca pre deti - SMAJLÍK
(1x týždenne 1 vyuč. hodina, kurzovné 1 polrok 16 €)
-moderný tanec dievačatá – DVUZE
(1x v týždenne 1 hodina, bezplatne)
- DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
(pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
- FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
- Prípravka pre FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
- DDS TRPASLÍCI
(deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
- DDŠ OCHOTNÍČEK
(deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
 z kapacitných dôvodov môžeme zobrať max.5 nových detí
- DŠ ČERVENÉ VANKÚŠE (mládež, bezplatne)
- DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
- DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
- DS MAKYTA (obnovenie súboru, dospelí dospelým, bezplatne)
POHYB, ZDRAVIE, ŽIVOTNÝ ŠTÝL:
(1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, 1 lekcia/2,50 €)
- PILATES pre začiatočníkov
(2x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
- PILATES pre pokročilých
(2x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
- BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
(2x v týždni 1 hodina, 1hod./2,50 €, permanentka na 10 vstupov)
-ZUMBA TUNNING
(1x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
-KURZ SEBAOBRANY PRE ŽENY - novinka !
(1x 2 hod., 1 hod./5 €)
-LATINO LADY STYLE - novinka !
(1x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3,50 €)
-LATINO LADY STYLE II. - novinka !
(1x v týždni 1 hod., spolu 8 hod.,1 hod./3,50 €)
- KURZ CVIČENIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚĽAVA OD
BOLESTI CHRBTA – novinka !
(1x v týždni 1 hod., spolu 8 hod.,1 hod./2,50 €)
-SÁM SEBE LIEČITEĽOM – novinka !
(2x v mesiaci 2 hod., spolu 12 hod., 1 hod./3,50 €)
-AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJIM DEŤOM A SEBE – novinka !
(Nové trendy vo výchove detí do 10 a od 10 rokov,1x v týždni 2 hod., spolu 6 hod., 1 hod./5 €)
-PARTNERSKÁ KOMUNIKÁCIA – novinka !
(3x po 2,5 hod., 1 hod./4 €)
-LÍČENIE PRE ZAČIATOČNÍČKY NA BEŽNÝ DEŇ A ŠPECIÁLNE
PRÍLEŽITOSTI
(1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 6 hodín, cena vrátane materiálu 35 €)
-KURZ LÍČENIA PRE POKROČILÉ
(1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 6 hodín, cena vrátane materiálu 30 €)
VÝTVARNÉ KURZY PRE DETI:
- KURZ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV
(1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 20 hodín,1 hod./2,75 €, kapacita obmedzená,materiál v cene)
VÝTVARNÉ KURZY PRE DOSPELÝCH:
-KURZ AKVARELOVEJ MAĽBY PRE DOSPELÝCH - novinka !
(2x po 2,5 hod., 1 hod./5 €, kapacita obmedzená, materiál v cene)
KREATÍVNE KURZY PRE DOSPELÝCH:
-SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE
(2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
-PLETENIE Z PAPIERA – ZÁKLADNÝ KURZ
(2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
-PLETENIE Z PAPIERA – PRE MIERNE POKROČILÝCH
(2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
-PLETENIE Z PAPIERA – PRE POKROČILÝCH
(2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
-ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM:
začiatočníci – základný kurz – 4 h
mierne pokročilí I.- 4 h
pokročilí I., II.- 4 h
(všetky kurzy 1x v týždni, 2 vyučovacie hodiny,1hod./5 € vrátane materiálu)
(druhý a posledný utorok - v mesiaci)
-KLUB ZDRAVIA
(2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
-KLUB MAMIČIEK
(1x v týždni, téma - viď mesačný program)
(2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
Informácie a prihlášky PRIJÍMAME do 20. SEPTEMBRA 2016
v DIVADLE PÚCHOV - kancelária oddelenia programu, alebo e-mailom na adrese
a telefonicky na č.t. 042 4631 302, 0908 718 662. Prihlášku na
stiahnutie nájdete aj na adrese www.dkpuchov.sk
- súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov pre deti, pre každého zo
súrodencov
- dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch – zľava 10 % z kurzovného
PLATBA: Poplatok za kurz sa platí až po zahájení – otvorení kurzu, na základe Vášho
rozhodnutia. V prípade neprítomnosti na jednotlivých hodinách, ani pri prerušení kurzu sa
poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky na otvorenie kurzu s podrobnými
informáciami pošleme e-mailom, alebo poštou.
Dom Kultúry Púchov v šk. roku 2016/2017 pripravuje pre Vás tieto KURZY:

Jazykové

 • angličtina pre úplných začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • angličtina pre začiatočníkov I. (z min.šk.roka-pokračovanie)
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • angličtina pre mierne pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • angličtina pre pokročilých
  (1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
 • konverzačný kurz angličtiny
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)
 • nemčina pre začiatočníkov
  (1x v týždni 3 vyuč.hod., cena kurzu 140 €)
 • nemčina pre mierne pokročilých
  (1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
 • nemčina pre pokročilých
  (1x v týždni 3 vyuč.hod.,cena kurzu 140 €)
 • konverzačný kurz nemčiny
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)
 • francúzština pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod.,cena kurzu 100 €)
 • francúzština pre pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • španielčina pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • španielčina pre pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • ruština pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • ruština pre mierne pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • taliančina pre začiatočníkov
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
 • taliančina pre pokročilých
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., cena kurzu 100 €)
Poplatok za jazykové kurzy je jednorazový a platný na vyučovanie v celom školskom roku 2016/2017

Praktické

 • podvojné účtovníctvo
  (podľa dohody, spolu 90 vyuč.hod.,cena kurzu 1 hod./1,20 €)
 • základy obsluhy počítača
  (2x v týž. 4 vyuč. hod., spolu 40 vyuč. hod., cena kurzu 100 €)

Tanec

 • spoločenský tanec pre mládež
  (1x v týždni, 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena 55 €/1 osoba)
 • spoločenský tanec pre manželské a partnerské dvojice
  (1x v týždni 2 vyuč.hod., 10 lekcií, cena kurzu 55 €/1 osoba)
 • kurz orientálneho brušného tanca pre začiatočníkov
  (1x týždenne 1 hod., 1 hod./3,50 €, platba dvojmesačne)
 • kurz orientálneho brušného tanca pre pokročilých
  (1x týždenne 1 hod.,1 hod./3 €, platba dvojmesačne)
 • SALSA ENERGY DANCE
  (1x v týždni, 1hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
 • kurz folklórneho tanca pre deti – prípravka pre DFS PÚCHOVČEK
  (1x týždenne 2 vyuč. hodiny, kurzovné 1 polrok 20 €)
  z kapacitných dôvodov môžeme zobrať max.5 nových detí
 • kurz moderného tanca pre deti - SMAJLÍK
  (1x týždenne 1 vyuč. hodina, kurzovné 1 polrok 16 €)
 • moderný tanec dievačatá – DVUZE
  (1x v týždenne 1 hodina, bezplatne)

Súbory

 • DFS PÚCHOVČEK, DFS BIELA VODA
  (pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ, 2x týždenne 2 vyuč. hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
 • FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)
 • Prípravka pre FS VÁH (mládež a dospelí, bezplatne)

Divadlo

 • DDS TRPASLÍCI
  (deti od 6 rokov, 1x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
 • DDŠ OCHOTNÍČEK
  (deti od 10 do 15 rokov, 2x týždenne 2 hod., kurzovné 1 polrok 20 €)
  z kapacitných dôvodov môžeme zobrať max.5 nových detí
 • DŠ ČERVENÉ VANKÚŠE (mládež, bezplatne)
 • DS „M“ (dospelí deťom, bezplatne)
 • DS „D121“ (dospelí deťom, bezplatne)
 • DS MAKYTA (obnovenie súboru, dospelí dospelým, bezplatne)

Pohyb, zdravie, životný štýl

 • JOGA
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, 1 lekcia/2,50 €)
 • PILATES pre začiatočníkov
  (2x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
 • PILATES pre pokročilých
  (2x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
 • BODY BALL – ŠKOLA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT
  (2x v týždni 1 hodina, 1hod./2,50 €, permanentka na 10 vstupov)
 • ZUMBA TUNNING
  (1x v týždni 1 hodina, 1 hod./3 €, permanentka na 10 vstupov)
 • KURZ SEBAOBRANY PRE ŽENY - novinka !
  (1x 2 hod., 1 hod./5 €)
 • LATINO LADY STYLE - novinka !
  (1x v týždni 1 hod., spolu 10 hod.,1 hod./3,50 €)
 • LATINO LADY STYLE II. - novinka !
  (1x v týždni 1 hod., spolu 8 hod.,1 hod./3,50 €)
 • KURZ CVIČENIA PRE MAMIČKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE – ÚĽAVA OD BOLESTI CHRBTA – novinka !
  (1x v týždni 1 hod., spolu 8 hod.,1 hod./2,50 €)
 • SÁM SEBE LIEČITEĽOM – novinka !
  (2x v mesiaci 2 hod., spolu 12 hod., 1 hod./3,50 €)
 • AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJIM DEŤOM A SEBE – novinka !
  (Nové trendy vo výchove detí do 10 a od 10 rokov,1x v týždni 2 hod., spolu 6 hod., 1 hod./5 €)
 • PARTNERSKÁ KOMUNIKÁCIA – novinka !
  (3x po 2,5 hod., 1 hod./4 €)
 • LÍČENIE PRE ZAČIATOČNÍČKY NA BEŽNÝ DEŇ A ŠPECIÁLNE PRÍLEŽITOSTI
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 6 hodín, cena vrátane materiálu 35 €)
 • KURZ LÍČENIA PRE POKROČILÉ
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 6 hodín, cena vrátane materiálu 30 €)

Výtvarné kurzy pre deti

 • KURZ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI OD 4 DO 9 ROKOV
  (1x v týždni 2 vyuč. hod., spolu 20 hodín,1 hod./2,75 €, kapacita obmedzená,materiál v cene)

Výtvarné kurzy pre dospelých

 • KURZ AKVARELOVEJ MAĽBY PRE DOSPELÝCH - novinka !
  (2x po 2,5 hod., 1 hod./5 €, kapacita obmedzená, materiál v cene)

Kreatívne kurzy pre dospelých

 • SERVÍTKOVÁ TECHNIKA, DECOUPAGE
  (2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
 • PLETENIE Z PAPIERA – ZÁKLADNÝ KURZ
  (2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
 • PLETENIE Z PAPIERA – PRE MIERNE POKROČILÝCH
  (2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
 • PLETENIE Z PAPIERA – PRE POKROČILÝCH
  (2x po 2 vyuč.hodiny, 1hod./5 €)
 • ENKAUSTIKA – MAĽBA VOSKOM:
  začiatočníci – základný kurz – 4 h
  mierne pokročilí I.- 4 h
  pokročilí I., II.- 4 h
  (všetky kurzy 1x v týždni, 2 vyučovacie hodiny,1hod./5 € vrátane materiálu)
  (druhý a posledný utorok - v mesiaci)
 • KLUB ZDRAVIA
  (2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
 • KLUB MAMIČIEK
  (1x v týždni, téma - viď mesačný program)
  (2x v mesiaci, téma - viď mesačný program)
Informácie a prihlášky PRIJÍMAME do 20. SEPTEMBRA 2016 v DIVADLE PÚCHOV - kancelária oddelenia programu, alebo e-mailom na adrese a telefonicky na č.t. 042 4631 302, 0908 718 662.
 • súrodenci /deti/ zľava 2 € z každého z kurzov a súborov pre deti, pre každého zo súrodencov
 • dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD: vo vybraných kurzoch – zľava 10 % z kurzovného
PLATBA: Poplatok za kurz sa platí až po zahájení – otvorení kurzu, na základe Vášho
rozhodnutia. V prípade neprítomnosti na jednotlivých hodinách, ani pri prerušení kurzu sa
poplatok nevracia. Prihláseným záujemcom pozvánky na otvorenie kurzu s podrobnými
informáciami pošleme e-mailom, alebo poštou.

Prihláška na stiahnutie:

Dokument: