Stiahnite si mesačný program tak, ako ho poznáte z plagátov: aktuálny program na marec.

Kontakty RSS Mapa stránok
Zverejňované informácie

Filmy

Predstavenia

kurz

latino

langerova

prievan

Verejná prezentácia plagátov a informácií tejto stránky podlieha autorským právam organizátora.

Podmienky rezervácie cez internet

Všeobecne záväzné podmienky rezervácie vstupeniek cez internet v DK Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 02001 Púchov

Pred rezerváciou vstupeniek cez internet si pozorne prečítajte tento návod a Všeobecne záväzné podmienky  rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v DK Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 02001 Púchov. Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri rezervácii vstupeniek cez internet.

Na stránke www.dkpuchov.sk sa Vám zobrazí program  kina a kultúrnych podujatí s dátumami a časmi premietania či predstavení.Rezervácie cez internet sú viazané:

  1. V kinosále:  na rady vstupeniek č. 5 a 6.
  2. Vo veľkej sále: na rady vstupeniek č. 12, 13, 14, 15, 16.

Po zvolení daného filmu a predstavenia kliknite na REZERVÁCIA, kde sa Vám následne zobrazí tabuľka s názvom filmu, dátumom, časom a cenou predstavenia. Ďalej sa Vám zobrazia rady, sedadlá a cena. Vyberte si miesta, vyplňte tabuľku s menom, priezviskom, telefónom a mailom, prepíšte kód a kliknite na ZÁVAZNE REZERVOVAŤ. Kliknutím na okienko potvrdíte súhlas so Všeobecne záväznými podmienkami rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu. Maximálny počet rezervovaných vstupeniek na jednu osobu je 6 ks. Realizovaná rezervácia vstupeniek je platná tri dni – do troch dní od rezervácie je nutné vstupenky si zakúpiť v pokladni kina (v bežných otváracích hodinách, viď nižšie), v opačnom prípade sa vstupenky automaticky  uvoľňujú do ďalšieho predaja.

 

VSTUPENKY V POKLADNI KINA VÁM BUDÚ  VYDANÉ  NA ZÁKLADE NAHLÁSENIA IDENTIFIKAČ. ÚDAJOV, KTORÉ STE ZADALI PRI REZERVÁCII (meno, priezvisko, počet vstupeniek a iné). Netreba nič tlačiť!

POČET VSTUPENIEK ZADANÝCH PRI REZERVÁCII ONLINE je záväzný, v pokladni nie je možné zakúpiť si iný počet, ako ste zadali.

Rezervácie cez internet je možné realizovať len v predpredaji s dostatočným časovým predstihom, aby v prípade nevyzdvihnutia vstupeniek mohli byť tieto ešte predané v pokladni.

Rezervácia vstupeniek sa automaticky ruší:

a) vo veľkej divadelnej sále:  7 dní pred uskutočnením daného predstavenia

b) v kinosále: 1 deň pred premietaním daného filmu

Kupujúci, ktorý si rezervuje vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina:

V pondelok a utorok: 10:00-12:00 hod.

V stredu, štvrtok a piatok:       16:00-20:00 hod.

V sobotu a nedeľu:                   vždy hodinu pred premietaním kina (podľa aktuál.programu)

Všeobecne záväzné podmienky rezervácie vstupeniek cez internet v DK Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 02001 Púchov

Pred rezerváciou vstupeniek cez internet si pozorne prečítajte tento návod a Všeobecne záväzné podmienky  rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v DK Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 02001 Púchov. Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri rezervácii vstupeniek cez internet.


Na stránke www.dkpuchov.sk sa Vám zobrazí program  kina a kultúrnych podujatí s dátumami a časmi premietania či predstavení. Rezervácie cez internet sú viazané:

  1. V kinosále:  na rady vstupeniek č. 5 a 6.
  2. Vo veľkej sále: na rady vstupeniek č. 12, 13, 14, 15, 16.

Po zvolení daného filmu a predstavenia kliknite na REZERVÁCIA, kde sa Vám následne zobrazí tabuľka s názvom filmu, dátumom, časom a cenou predstavenia. Ďalej sa Vám zobrazia rady, sedadlá a cena. Vyberte si miesta, vyplňte tabuľku s menom, priezviskom, telefónom a mailom, prepíšte kód a kliknite na ZÁVAZNE REZERVOVAŤ. Kliknutím na okienko potvrdíte súhlas so Všeobecne záväznými podmienkami rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu. Maximálny počet rezervovaných vstupeniek na jednu osobu je 6 ks. Realizovaná rezervácia vstupeniek je platná tri dni – do troch dní od rezervácie je nutné vstupenky si zakúpiť v pokladni kina (v bežných otváracích hodinách, viď nižšie), v opačnom prípade sa vstupenky automaticky  uvoľňujú do ďalšieho predaja.

VSTUPENKY V POKLADNI KINA VÁM BUDÚ  VYDANÉ  NA ZÁKLADE NAHLÁSENIA IDENTIFIKAČ. ÚDAJOV, KTORÉ STE ZADALI PRI REZERVÁCII (meno, priezvisko, počet vstupeniek a iné). Netreba nič tlačiť!

POČET VSTUPENIEK ZADANÝCH PRI REZERVÁCII ONLINE je záväzný, v pokladni nie je možné zakúpiť si iný počet, ako ste zadali.

Kupujúci, ktorý si rezervuje vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Predpredaj vstupeniek v pokladni kina:

V pondelok a utorok:               10:00-12:00 hod.

V stredu, štvrtok a piatok:       16:00-20:00 hod.

V sobotu a nedeľu:                   vždy hodinu pred premietaním kina (podľa aktuál.programu)