Stiahnite si mesačný program tak, ako ho poznáte z plagátov: aktuálny program na marec.

Kontakty RSS Mapa stránok
Zverejňované informácie

Filmy

Predstavenia

kurz

latino

langerova

prievan

Verejná prezentácia plagátov a informácií tejto stránky podlieha autorským právam organizátora.

Ochotníček

Detské divadelné štúdio Ochotníček sa deťom venuje bez prestávky od marca 1971 (založila ho v marci 1971 režisérka DS Makyta Emília Čibenková a od roku 1972 ho dlhé roky viedla Elena Zlatošová-Bakošová, od roku 1992 štúdio vedie režisér Peter Hudák), čiže vstupuje do jubilejného 40. roku svojej existencie. Znamená to viac ako 40 inscenácií a scénických miniatúr, ktoré zaznamenali potlesk nie len na Slovensku, ale i v zahraničí.

Súbor niekoľko ráz za sebou získal prvenstvo na Celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti – Zlatá priadka v Šali a raz dokonca slávil úspech i na Scénickej žatve

V Martine, odkiaľ si odniesol cenu za tvorivý čin roka. Ochotníček reprezentoval slovenské detské divadlo v Poľsku, Maďarsku, Srbsku a naposledy v Českej republike s hrou Noc Anjelov. Je držiteľom Medaily D.G.Licharda, udelenej riaditeľom NOC v Bratislave. V súčasnosti pracuje s dvoma vekovými kategóriami. S deťmi od 6 do 15 rokov a s mládežou nad tento vekový limit. Mladšie deti nacvičujú rozprávku Osmijanko sa vracia na motívy rozprávok Kristy Bendovej a staršie - „divadlo mladých“ pripravuje dokonca dva autorské projekty. Jeden na motívy knihy P. Doktorova English is easy Csaba is dead a druhým je autorská koláž zo života mladých, zatiaľ bez konkrétneho názvu. Ambíciou všetkých doterajších projektov štúdia bolo zaujať diváka, ale predovšetkým cielene vplývať na výchovu mladej generácie.