Stiahnite si mesačný program tak, ako ho poznáte z plagátov: aktuálny program na marec.

Kontakty RSS Mapa stránok
Zverejňované informácie

Filmy

Predstavenia

kurz

latino

langerova

prievan

Verejná prezentácia plagátov a informácií tejto stránky podlieha autorským právam organizátora.

Biela voda

Detský folklórny súbor Biela voda pracuje pri Dome kultúry v Púchove od r. 2001. Do r.2004 súbor pracoval pod vedením Evy Kukučkovej, po ročnej prestávke sa súboru ujala Marcela Podymáková. Prvá a druhá odchovaná partia tanečníkov tancuje vo FS Váh. V roku 2007 sa členmi súboru stali deti z DFS Púchovček, ktorý vznikol v r. 2004 pod vedením Mgr. Žanety Littovej, ktorá pokračuje ako umelecká vedúca a choreografka aj v DFS Biela voda. V súčasnosti ho tvorí viac ako 25 veselých členov od 6 do 13 rokov, pričom sa zameriava na výskum, spracovávanie a interpretáciu tancov, piesní a folklórneho materiálu z Púchovskej doliny a Trenčianske regiónu.

V jeho repertoári sa nachádzajú programové bloky tancov zachytávajúce kalendárny obyčajový cyklus / fašiangy, jarné zvyky, predvianočné a vianočné obdobie /. Spolu so štylizovanými tancami má súbor k dispozícií viac ako 15 choreografií, ktoré sú dielom Mgr. Littovej.

Súbor nechýba na žiadnom z mestských podujatí / Fašiangy v meste, Vítanie jari, Stavanie mája, Folklórny Púchov, Púchovský jarmok,.. /, Súbor navštevuje rôzne festivaly na území Slovenska, ale i v zahraničí (Hlinsko-2003, Srbsko-2009, Česká republika-2010) a tiež sa pravidelne zúčastňuje krajských súčasných prehliadok tanečného a hudobného folklóru.

V roku 2008 vznikla ako súčasť súboru spevácka skupina Hrdzialenká, ktorá dotvára jeho programové vystúpenia. V auguste 2010 súbor spolu s Púchovčekom a Váhom nahral prvé CD púchovského folklóru: Hrdzialenko moje alebo Od Púchova k vám.

Ľudovú hudbu Lachovček vedie Ivan Sadloň. V roku 2006 sa pod vedením primášky Júlie Mušákovej stala laureátom- víťazom celoslovenskej súťaže ľudových hudieb na Slovensku.

Tanečnými a hlasovými pedagogičkami súboru sú Dana Capáková a Marcela Podymáková.