Stiahnite si mesačný program tak, ako ho poznáte z plagátov: aktuálny program na marec.

Kontakty RSS Mapa stránok
Zverejňované informácie

Filmy

Predstavenia

kurz

latino

langerova

prievan

Verejná prezentácia plagátov a informácií tejto stránky podlieha autorským právam organizátora.

Aktuálne verejné obstarávania

ZADÁVANÁ ZÁKAZKA: Oprava a renovácia klavíra (krídla)

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku

Európskej únie:

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 136 ods. 9 písm. a) zákona § 136 ods. 9 písm. c) zákona

 

Dátum doručenia oznámenia vo vzťahu k zabezpečeniu predmetnej skutočnosti (ak je to uplatniteľné):

Dátum, kedy sa obstarávajúci subjekt dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom informačnej povinnosti: 11.11.2013

Doplňujúce informácie (ak je to potrebné):

Dátum odoslania tejto informácie: 11.11. 2013